hosting şirketi

SERVİS ŞARTLARI

Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

Aşağıdaki aktivitelerin birhost.com’ a ait sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. BİRHOST, aşağıda belirtilen aktiviteleri gerçekleştiren müşterilerine ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

SPAM Mail Gönderilmesi

SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, BİRHOST sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, diğer müşterilere sağlanan hizmetlerde aksamalara neden olabilmektedir.

Fikir ve Sanat Eserlerine Yönelik Suçlar

Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası”, “Markalar Yasası”, “Türk Ticaret Yasası”, “Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa” kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren içerik ve resimlerde, birhost.com taraf olarak gösterilemez.

Genel Ahlaka ve Geleneklere Aykırı Davranış ve Yayınlar

BİRHOST servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

Diğer Bilgisayar veya Ağlara Yasadışı Yollarla Erişim veya Zarar Verici İçerik Dağıtımı (Virüs, Kurtcuk, Truva Atı)

Müşteri, BİRHOST sistemlerini kullanarak diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde BİRHOST sistemlerinin işleyişini veya güvenliğini tehdit edecek veya mağruz bırakacak işlemlerde ve uygulamalarda bulunamaz.

Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan aktivasyonlarda bulunmak, zarar verici içerik dağıtımı…

Diğer Yasadışı Aktiviteler

Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

Yedek Alma / Geri Yükleme İşlemleri

BİRHOST, Müşteri’ye ait her türlü bilgi ve içeriği düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen BİRHOST sistemlerinde bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir.

BİRHOST sistemlerinde bulunan müşteriye ait verilerin (web sitesi, email, veritabanı vb.) yedeklenmesi müşterilerin sorumluluğundadır.

BİRHOST servislerinden yararlanan müşterilerin servisleri hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı veya içeriklerden, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, tamamen Müşteri’ye aittir.

Servis Sürekliliği

BİRHOST, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servis ve hizmeti vermekle yükümlüdür. Fakat donanım hatası veya BİRHOST sistemleri dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Uygulamalar

Birhost.com sunucularını kullanarak korsan yazılım dağıtımı, ve 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. uygulamalar) veremez veya verilen servisleri kötüye kullanamaz. BİRHOST, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Verilerin Güvenliği ve Gizlilik

BİRHOST, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, BİRHOST, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve BİRHOST’u, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

BİRHOST servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık ve anlaşılır şekilde bildirilmektedir.

Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı BİRHOST’tan hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, BİRHOST’un yapacağı işlemlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Yukarıdaki maddelerde belirtildiği üzere, BİRHOST servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.

BİRHOST, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgileri silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Müşteri, Online kayıt veya herhangi bir yolla BİRHOST hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Genel Kullanım Şartları

Limitsiz E-posta Kotası: Disk Alanınız Kadar Limitsiz E-POSTA Kotası Kullanabilirsiniz.
Disk: Sadece Web Sitelerinin kullanıma ait alandır. Veri Depolama, yedekleme gibi amacına uygun olmayan işlemlere sözleşme gereği izin verilmemektedir.
Aylık Trafik: Web sitelerinizin kullanımı için sunulmaktadır. Download hizmeti verme vb. gibi amacına uygun olmaya işlemlere sözleşme gereği izin verilmemektedir.